JONOFOREZA

Jonoforeza wykorzystuje prąd galwaniczny.

Za pomocą sił stałego pola elektrycznego wprowadza jony działające leczniczo na tkankę. Do zastosowania tej terapii niezbędna jest znajomość ładunku wprowadzanej substancji. Metodyka działania tego zabiegu polega na takim ustawieniu elektrod, by jon leczniczy, który jest np. kationem, został przyciągnięty przez elektrodę, która jest anodą, zgodnie z zasadą Coulomba.

Urządzenie, którym dysponujemy jest specjalnie dostosowane do koni dzięki swojej uproszczonej formie. Dzięki specjalnie dedykowanym maściom możemy osiągać szybko jak najlepsze rezultaty.

 

Zalecany jest dla koni po dużym wysiłku, z zapaleniami mięśni bądź stawów, zapaleniach więzadeł i ścięgien oraz w przypadku niektórych schorzeń dermatologicznych.